Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania

danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.me-too.pl prowadzony pod adresem domeny www.me-too.pl (dalej zwaną Witryną) przez lolpixel Marek Książek zarejestrowanym jako jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Krakowie, os. Bohaterów Września 35/55 31-621 Kraków (dalej zwanego Sklepem internetowym). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Administratorem danych osobowych jest firma lolpixel Marek Książek os. Bphaterów Września 35/55.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny.

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych

zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na

Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z

Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć

charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia

przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania

przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login,

co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Tu mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki

cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów

doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem

przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem

Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię,

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail

będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów www.me-too.pl

Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.


Udostępnienie informacji

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również

prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów,

uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.

Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: [email protected]

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do

następujących podmiotów:

dane partnerów, w tym tych, za pomocą których sklep realizuje

zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy kurierskie, operatorów

systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd.]

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

O ile Państwo wyrazili na to zgodę, sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów

[dystrybutorzy, firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności w celach uzyskania informacji.

W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres

[email protected]

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom

władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.