Prawo do odstąpienia od umowy

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i

korzystającemu ze sklepu internetowego www.me-too.pl przysługuje na podstawie przepisów prawa

–prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie

opisanym poniżej.

Przed dokonaniem zwrotu prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny, w celu najoptymalniejszego zorganizowania zwrotu (forma przesyłki, komplet informacji, potrzebnych do sprawniejszego przeprowadzenia całości usługi).

Dokument o odstąpieniu od umowy, razem ze zwracanym towarem powinnien zostać wysłany na adres:

lolpixel ul. Ostatnia 1D, 31-444 Kraków

Preferowana forma dokumentu: FORMULARZ ZWROTU TOWARU jest dostępna do pobrania na stronie sklepu w zakładce: Informacje - pliki do pobrania oraz poniżej.

Do zwrotu uprawnia również każdy inny typ dokumentu zachowujacy formę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Poza w/w dokumentem prosimy o zwrot dokumentu zakupu, tj. faktura bądź paragon.

Preferowana forma przesyłki do zwrotu to list polecony, ponieważ posiada nr nadania umożliwiający śledzenie paczki.

Nie odbieramy przesyłek pobraniowych.

Na kopercie prosimy umieścić wyraźny dopisek, w postaci litery "Z" (w przypadku wymiany: "W").

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który

rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru.

Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle

informację o chęci odstąpienia od umowy drogą mailową lub powiadomi o takim zamiarze telefonicznie. 

Zwrot świadczeń:

Jeżeli towar nie został uszkodzony, zwrot kosztów zakupu następuje nie później niż w terminie 14 dni od dotarcia paczki oraz w kwocie bedącej równowartością zwrotu.
W przypadku uszkodzenia towaru przez Klienta kwota zwrotu podlega amortyzacji o poniesioną startę w postaci konkretnego uszczerbku. Szczegóły sytuacyjne i kwotowe, w podanych okolicznościach stanowią wynik porozumienia między Sprzedającym a Klientem zwracającym towar.

W przypadku zwrotu całości zamówienia, zwracany jest również koszt wysyłki, stanowiący równowartość najtańszej oferowanej w sklepie opcji dostawy.

W przypadku zwrotu części zamówienia, zwracany jest koszt danych przedmiotów bez kosztu dostawy.

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

 lolpixel ul. Ostatnia 1D, 31-444 Kraków

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem niemożności spełnienia przez www.me-too.pl świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, przez co rozumiemy wadliwość towaru lub jego odbieganie od warunków umowy. Z powyższego zakresu zwrotu kosztów nadania przesyłki zwrotnej wyłączone zostają towary, których zakup był efektem nieprzemyślanej decyzji czy np. niedobranych rozmiarów.

We wszystkich opisanych sytuacjach, jak i w każdej innej służymy Państwu informacją telefoniczną i mailową.

UWAGA!

Zwrot nie dotyczy rzeczy wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta (np. koszulka ze spersonalizowanym nadrukiem, zmiany w nadrukach standardowych, wg pomysłu Klienta itp.), takie produkty nie podlegają prawu do zwrotu, z uwagi na ich indywidualny charakter. Brak możliwości zwrotu nie dotyczy kwestii ewidentnej wadliwości wykonania nadruku lub wady fizycznej samego produktu. Błędy w nadrukach, typu bąd literalny (literówka), będące efektem niedopatrzenia Klienta i potwierdzeniem przez niego formy nadruku w takiej wersji bądź niedoprecyzowaniem szczegółów w zakresie personalizacji, wykluczają możliwość zwrotu towaru w takich okolicznościach (więcej szczegółów w regulaminie). 

______________________

Formularz zwrotu towaru - pobierz